Ξεκίνησε με εμάς

Κατασκευές Μεταλλικών κτιρίων

Ένα μεταλλικό κτίριο από την SIGMACON Constructors είναι μια αποτελεσματική λύση για μια βιομηχανική εγκατάσταση. Κάθε βιομηχανική λειτουργία απαιτεί ένα μοναδικό σύνολο κτιριακών χαρακτηριστικών και οι μεταλλικές κατασκευές μας σχεδιάζονται ανάλογα με τη χρήση σας.

our capacity

Μεταλλικά Κτίρια

Τα  κτίρια από χάλυβα είναι ιδανικές κατασκευές για κάθε εεργοδότη που χρειάζεται μια ευέλικτη, χαμηλού κόστους οικοδομική λύση.

Μειώνουν σημαντικά τους χρόνους κατασκευής.

Είναι προσαρμόσιμα και ευέλικτα, οικονομικά αποδοτικά, εξαιρετικά ανθεκτικά, φιλικά προς το περιβάλλον και σχεδόν εξ ολοκλήρου χωρίς συντήρηση. .

 

Στάδια &Εφαρμογή διαχείρισης Κατασκευής

SIGMACON Constructors

Προσφορά: Κατά τη φάση της υποβολής προσφορών, η ομάδα διαχείρισης κατασκευών μας, συμβουλεύεται τη διαδικασία πρόσληψης. Λαμβάνουμε υπόψη την τιμή και τις δυνατότητες/ικανότητες των αναδόχων που υποβάλλουν προσφορά. Αξιολογούμε το επίπεδο κινδύνου και διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν κόκκινες σημαίες όσον αφορά την ασφάλεια, την ασφάλιση και τα οικονομικά αρχεία.

Σκοπιμότητα: Η ομάδα διαχείρισης κατασκευών μας χειρίζεται όλες τις μελέτες σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, της νομοθεσίας περί ζωνών, των ερευνών και των αναφορών επιπτώσεων.

Προκατασκευή: Όταν πρόκειται για προκριματικές επαγγελματικές ομάδες, εδώ είναι που η διαχείριση κατασκευών κάνει όλη τη βαριά ανύψωση. Παρόμοια με τη φάση υποβολής προσφορών, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η διαχείριση κατασκευής χειρίζεται όλες τις εκτιμήσεις κινδύνου και χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις που παρέχονται από τους γενικούς εργολάβους δημιουργεί ένα χρονοδιάγραμμα μαζί με έναν προϋπολογισμό έργου.

Κατασκευή: Οι εργασίες όλων των εργολάβων και του προσωπικού επιβλέπονται από την ομάδα διαχείρισης κατασκευής σε καθημερινή βάση για να βεβαιωθείτε ότι η κατασκευή πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η ομάδα Διαχείρισης Κατασκευών  χρησιμοποιεί  ψηφιακό ημερολόγιο έργου που αποθηκεύεται σε cloud και βοηθά τις ομάδες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα του έργου παρέχοντας βελτιωμένη επικοινωνία και τεκμηρίωση του έργου.

Οι καθορισμένοι εκπρόσωποι κατόχων και άλλοι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τα δεδομένα του έργου από οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης κατασκευών μας θα καταγράφει καθημερινές αναφορές πεδίου και ασφάλειας ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής καταγραφής πεδίου για κινητά και αυτές οι αναφορές είναι άμεσα προσβάσιμες.

Η χρήση αυτών των εργαλείων διαχείρισης κατασκευής συμβάλλει στη διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου σε όλη την ομάδα του έργου.

Ακολουθείστε μας

Σχετικά με την SIGMACON

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας βασίζεται  στην καθημερινή  παροχή υπηρεσιών, με αμεσότητα, διαθεσιμότητα, ευελιξία ανταπόκρισης και στόχο την οικοδόμηση διαχρονικών συνεργασιών που επικεντρώνονται  στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος..

Σελιδες

Επικοινωνια