Οι Υπηρεσίες μας

Επισκόπηση Κατασκευής

Σχεδιάζουμε, κατασκευάζουμε, προμηθεύουμε, εγκαθιστούμε, επισκευάζουμε και ανακαινίζουμε τα μεταλλικά σας κτίρια. Κάθε πτυχή της κατασκευής του χαλύβδινου κτιρίου σας διεκπεραιώνεται από την εσωτερική ομάδα ειδικών μας, επομένως δεν χρειάζεται να αναζητήσετε άλλον ανάδοχο.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Ειδικευόμαστε στην ολοκληρωμένη προσέγγιση βιομηχανικών και επαγγελματικών έργων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ

Οι διαχειριστές έργων μας χειρίζονται όλες τις πτυχές του έργου σας για να εξασφαλίσουν ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαχειριζόμαστε κάθε φάση του έργου, από τον καθορισμό των στόχων σας μέχρι την παράδοση του κλειδιού για τη νέα σας ιδιοκτησία

Ειδίκευση κατασκευής μεταλλικών κτιρίων

Διαχείριση τεχνικών έργων

Οι διαχειριστές τεχνικών έργων της SIGMACON Constructors στον τομέα της ανέγερσης μεταλλικών κτιρίων, με στόχο την ποιοτική και ποσοτική βελτίωση της απόδοσής τους.

Σκοπιμότητα: Η ομάδα διαχείρισης κατασκευών μας χειρίζεται όλες τις μελέτες σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, της νομοθεσίας περί ζωνών, των ερευνών και των αναφορών επιπτώσεων.

Στάδια &Εφαρμογή διαχείρισης Κατασκευής

SIGMACON Constructors

Προσφορά: Κατά τη φάση της υποβολής προσφορών, η ομάδα διαχείρισης κατασκευών μας, συμβουλεύεται τη διαδικασία πρόσληψης. Λαμβάνουμε υπόψη την τιμή και τις δυνατότητες/ικανότητες των αναδόχων που υποβάλλουν προσφορά. Αξιολογούμε το επίπεδο κινδύνου και διασφαλίζουμε ότι δεν υπάρχουν κόκκινες σημαίες όσον αφορά την ασφάλεια, την ασφάλιση και τα οικονομικά αρχεία.

Σκοπιμότητα: Η ομάδα διαχείρισης κατασκευών μας χειρίζεται όλες τις μελέτες σκοπιμότητας, συμπεριλαμβανομένων των οικοδομικών αδειών, της νομοθεσίας περί ζωνών, των ερευνών και των αναφορών επιπτώσεων.

Προκατασκευή: Όταν πρόκειται για προκριματικές επαγγελματικές ομάδες, εδώ είναι που η διαχείριση κατασκευών κάνει όλη τη βαριά ανύψωση. Παρόμοια με τη φάση υποβολής προσφορών, κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης, η διαχείριση κατασκευής χειρίζεται όλες τις εκτιμήσεις κινδύνου και χρησιμοποιώντας τις εκτιμήσεις που παρέχονται από τους γενικούς εργολάβους δημιουργεί ένα χρονοδιάγραμμα μαζί με έναν προϋπολογισμό έργου.

Κατασκευή: Οι εργασίες όλων των εργολάβων και του προσωπικού επιβλέπονται από την ομάδα διαχείρισης κατασκευής σε καθημερινή βάση για να βεβαιωθείτε ότι η κατασκευή πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο.

ΕΦΑΡΜΟΓΗ/ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
Η ομάδα Διαχείρισης Κατασκευών  χρησιμοποιεί  ψηφιακό ημερολόγιο έργου που αποθηκεύεται σε cloud και βοηθά τις ομάδες να αυξήσουν την αποτελεσματικότητα και την υπευθυνότητα του έργου παρέχοντας βελτιωμένη επικοινωνία και τεκμηρίωση του έργου.

Οι καθορισμένοι εκπρόσωποι κατόχων και άλλοι χρήστες μπορούν να ελέγχουν τα δεδομένα του έργου από οποιαδήποτε συσκευή είναι συνδεδεμένη στο Διαδίκτυο.

Ο υπεύθυνος διαχείρισης κατασκευών μας θα καταγράφει καθημερινές αναφορές πεδίου και ασφάλειας ηλεκτρονικά μέσω της εφαρμογής καταγραφής πεδίου για κινητά και αυτές οι αναφορές είναι άμεσα προσβάσιμες.

Η χρήση αυτών των εργαλείων διαχείρισης κατασκευής συμβάλλει στη διασφάλιση ποιοτικού ελέγχου σε όλη την ομάδα του έργου.

Άδεια Δόμησης

Στην έννοια των οικοδομικών αδειών περιλαμβάνονται οι εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, ακόμα και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, υπογείων δεξαμενών νερού, κατεδαφίσεων, αλλαγής χρήσης, διαμορφώσεων, ενισχύσεων, κατασκευών πισίνας, πέργκολας, στεγάστρων και πολλών άλλων εργασιών.

Αρχιτεκτονική Μελέτη

Στατική Μελέτη

Μηχανολογική Μελέτη

3D σχεδιασμός

our capacity

Υπηρεσίες Μελετητών

Η οικοδομικη άδεια περιλαμβάνει τις εργασίες ανέγερσης νέας οικοδομής ή προσθήκης σε υφιστάμενη οικοδομή, οι εργασίες που καθιστούν το κτίριο άρτιο για λειτουργία, ακόμα και άδειες οι οποίες δεν δημιουργούν δόμηση όπως οι εργασίες για την κατασκευή περιτοιχίσεων ή περιφράξεων, υπογείων δεξαμενών νερού, κατεδαφίσεων, αλλαγής χρήσης, διαμορφώσεων, ενισχύσεων, κατασκευών πισίνας, πέργκολας, στεγάστρων και πολλών άλλων εργασιών.

Ακολουθείστε μας

Σχετικά με την SIGMACON

Η φιλοσοφία της εταιρείας μας βασίζεται  στην καθημερινή  παροχή υπηρεσιών, με αμεσότητα, διαθεσιμότητα, ευελιξία ανταπόκρισης και στόχο την οικοδόμηση διαχρονικών συνεργασιών που επικεντρώνονται  στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος..

Σελιδες

Επικοινωνια